Pam fod Arwyddion LED Awyr Agored Mor Bwysig

Nid yw arwyddion a arweinir yn yr awyr agored mewn tueddiad yn unig, maent yn ganolig i hyrwyddo'ch busnes. Os ydych chi'n berchen ar stondin fach hyd yn oed, eich busnes chi yw hynny ac mae'n bwysig iawn i chi fachu sylw eich darpar gwsmeriaid. Gan ein bod yn byw mewn oes fodern, mae dyddiau o arwyddion mewn llawysgrifen wedi hen ddiflannu. Mae pobl yn dal i'w defnyddio ond nid ydyn nhw'n ddeniadol bellach. Yn dal i feddwl tybed a ddylech chi brynu arwyddion dan arweiniad awyr agored? Byddwn yn rhoi 5 rheswm pam y dylech fuddsoddi'ch arian mewn goleuadau dan arweiniad awyr agored.

2

Pam ei fod yn bwysig?

Maint llythyren, a elwir hefyd yn uchder llythyren, yw'r ffactor sy'n penderfynu pa mor bell i ffwrdd y gall unigolyn sydd â golwg cyffredin ddarllen eich neges. Bydd gwneud hyn yn anghywir yn arwain at eich llythrennau'n rhy fach i fod yn ddarllenadwy neu'n rhy fawr. Mae hyn yn effeithio'n fawr ar ansawdd eich arwydd a'i effeithlonrwydd i ledaenu neges.

Mae Duden yn llifo yn ôl eu lle ac yn cyflenwi'r regelialia angenrheidiol iddo. Mae'n wlad baradematig, lle mae rhannau o frawddegau wedi'u rhostio yn hedfan i'ch ceg.

Llachar

Rheswm arall dros ddefnyddio arwyddion dan arweiniad awyr agored yw eu bod yn fwy disglair ac yn denu llawer o bobl hyd yn oed yn ystod yr oriau araf. Os yw'ch busnes ar y cyrion, yna mae'r opsiwn perffaith hwn ar gyfer eich busnes. Nid yn unig mae'r arwyddion hyn yn llachar ond maen nhw'n amlwg i'w gweld. Mae hyn yn golygu eich bod chi'n ei gwneud hi'n hawdd i'ch cwsmeriaid weld yr hyn rydych chi'n ei gynnig a byddan nhw'n dod atoch chi.

3

Amser post: Awst-09-2020